چارت سازمان

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی صداقت
رئیس سازمان
مهدی محسنی زاده
سرپرست معاونت اداری مالی
حمید زارع
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی
تلفن داخلی : 200
مسئول امور حقوقی و امور قراردادها
کارشناس امور قراردادها
محمد حسین ترکی
مسئول امور روابط عمومی
تلفن داخلی : 121
سید مصطفی حسینی مرام
مسئول دفتر رییس سازمان
تلفن داخلی :101
محمد صادق دشتی
مسئول امورتحقیق و توسعه
تلفن داخلی : 350
احمد عظیمی فر
مسئول اداره فرهنگی
تلفن داخلی : 112
جواد کوراغلی
کارشناس فرهنگی
تلفن داخلی :201
بی بی زهرا حسینی
کارشناس فرهنگی
تلفن داخلی : 204
حجت عابدینی
کارشناس فرهنگی
تلفن داخلی : 203
علی اصغر باروت کوب زاده
کارشناس فرهنگی
تلفن داخلی : 202
سهیلا شکوفه
کارشناس آموزش شهروندی
تلفن داخلی : 153
مجید رئیسی
کارشناس آموزش شهروندی
تلفن داخلی : 152
محمد فاضل یوسفی
معاون ورزشی
تلفن داخلی : 300
محمد خضری
مسئول اداره ورزشی
تلفن داخلی : 303
حسین رحیمی
کارشناس ورزشی
تلفن داخلی : 305
علیرضا ارشادی فر
مسئول امور مراکز ورزشی
تلفن داخلی : 304
حمیدرضا غفاری
کارشناس برنامه ریزی و توسعه فعالیتهای ورزشی
علی خباز
مسئول ورزش وتفریحات سالم
حجت ابولی پناه
مسئول اداره امور مالی
تلفن داخلی : 400
محمد رضا کریمی
حسابدار
تلفن داخلی : 405
حسین محرمی
کارپرداز
تلفن داخلی : 404
روح ا... طحان
کمک کارپرداز
تلفن داخلی : 402
مریم مشک آبادیان
کارشناس امور درآمد
محمد رضا ربانی
مسئول امور اداری
تلفن داخلی : 401
امیر زین العابدین
کارشناس اداری
تلفن داخلی : 355
حمید رضا جعفری
کارشناس امور اداری
تلفن داخلی : 356
محمد فکر
مسئول اداره اجتماعی
تلفن داخلی : 250
علی دره زرشکی
کارشناس اجتماعی
تلفن داخلی : 305
علی اکبر دشتکی
کارشناس اجتماعی
تلفن داخلی : 254
ابراهیم سلمانی
مسئول واحد تبلیغات
تلفن داخلی : 453
علیرضا ثواچه
مسئول امور گردشگری
تلفن داخلی : 113
حسین حاتمی
کاردان گردشگری
تلفن داخلی : 114
حسین علی نیا
کارشناس حراست
تلفن داخلی : 119
مجتبی شایق
کارشناس پیگیری های ویژه حوزه حراست
تلفن داخلی : 117