چارت سازمان

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

عکس

1

رئیس سازمان

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی صداقت

-

2

قائم مقام _ معاون فرهنگی و اجتماعی

مصطفی زارع زاده

200

3

مسئول امور حقوقی و امور قراردادها

مجید شمشیری

115

4

کارشناس امور قراردادها

مجتبی جعفر پور

116

 

5

مسئول امور روابط عمومی

محمد حسین ترکی

121

6

مسئول دفتر رییس سازمان

سید مصطفی حسینی مرام

101

 

7

مسئول امورتحقیق و توسعه

مهدی محسنی زاده

350

8 کارشناس تحقیق و توسعه محمد صادق دشتی 351  

9

 

مسئول اداره فرهنگی

احمد عظیمی فر

 

112

10

 

 

کارشناس فرهنگی

 

 

جواد کوراغلی

 

201

 

11

کارشناس فرهنگی

بی بی زهرا حسینی

204

 

12

کارشناس فرهنگی

حجت عابدینی

203

 

13

کارشناس فرهنگی

علی اصغر باروت کوب زاده

202

 

14

مسئول امورآموزش شهروندی

حمید زارع

455

15

کارشناس آموزش شهروندی

سهیلا شکوفه

153

 

16

کارشناس آموزش شهروندی

مجید رئیسی

152

 
17 کارشناس آموزش شهروندی محمد حسین عزیزی 150  

18

معاون ورزشی

محمد فاضل یوسفی

300

19

مسئول اداره ورزشی

مهدی خضری

303

 

20

کارشناس ورزشی

حسین رحیمی

305

 

21

مسئول امور مراکز ورزشی

علیرضا ارشادی فر

304

 
22 کارشناس برنامه ریزی و توسعه فعالیتهای ورزشی حمیدرضا غقاری    
23 مسئول ورزش وتفریحات سالم علی خباز    

24

مسئول اداره امور مالی

حجت ابولی پناه

400

25

حسابدار

محمد رضا کریمی

405

 

26

کارپرداز

حسین محرمی

404

 

27

کمک کارپرداز

روح ا... طحان

402

 

28

کارشناس امور درآمد

مریم مشک آبادیان

 

 

29

مسئول امور اداری

محمد رضا ربانی

401

30

کارشناس اداری

امیر زین العابدین

355

 

31

کارشناس امور اداری

حمید رضا جعفری

356

 

32

مسئول اداره اجتماعی

محمد فکر

250

33 کارشناس اجتماعی علی دره زرشکی 305  
34 کارشناس اجتماعی علی اکبر دشتکی 254  
35 کاردان اجتماعی علیرضا دشتی 252  

36

مسئول واحد تبلیغات

ابراهیم سلمانی

453

37

مسئول امور عمرانی

سید محمد رضا اعلایی

450

 
38 کارشناس امور عمرانی علی دره زرشکی 451  

39

مسئول امور گردشگری

علیرضا ثواچه

113

40 کاردان گردشگری حسین حاتمی 114  
41 کارشناس حراست حسین علی نیا 119  
42 کارشناس پیگیری های ویژه حوزه حراست مجتبی شایق 117