چارت سازمان

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

عکس

1

رئیس سازمان

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی صداقت

-

2  معاونت اداری مالی مهدی محسنی زاده 400
3 رییس حوزه ریاست غلامرضا بذرافشان    

4

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی

حمید زارع

200

5

سرپرست  امور حقوقی و امور قراردادها

جواد کوراغلی

 

 

6

کارشناس امور قراردادها

 

 

 

7

مسئول امور روابط عمومی

محمد حسین ترکی

121

8

مسئول دفتر رییس سازمان

سید مصطفی حسینی مرام

101

 

9

مسئول امورتحقیق و توسعه

محمد صادق دشتی

350

 

10

 

مسئول اداره فرهنگی

احمد عظیمی فر

 

112

11

 

 

سرپرست امور مالی (ذیحساب)

 

 

فضل اله خیرخواه

 

401

 

12

کارشناس فرهنگی

بی بی زهرا حسینی

204

 

13

کارشناس فرهنگی

حجت عابدینی

203

 

14

کارشناس فرهنگی

علی اصغر باروت کوب زاده

202

 

15

کارشناس فرهنگی

مجید رئیسی

153

 

16

کارشناس آموزش شهروندی

سهیلا شکوفه

152

 

17

معاون ورزشی

محمد فاضل یوسفی

300

18

مسئول اداره ورزشی

مهدی خضری

303

 

19

حجمدار انبار و اموال

حسین رحیمی

406

 

20

مسئول امور مراکز ورزشی

علیرضا ارشادی فر

304

 
21 کارشناس برنامه ریزی و توسعه فعالیتهای ورزشی حمیدرضا غفاری    
22 مسئول ورزش وتفریحات سالم علی خباز    

23

حسابدار

محمد رضا کریمی

405

 

24

کارپرداز

حسین محرمی

404

 

25

کمک کارپرداز

روح ا... طحان

402

 

26

کارشناس امور درآمد

مریم مشک آبادیان

 

 

27

سرپرست امور اداری

محمد رضا ربانی

355

28

کارشناس اداری

امیر زین العابدین

122

 

29

کارشناس امور اداری

حمید رضا جعفری

356

 

30

مسئول اداره اجتماعی

محمد فکر

250

31 کارشناس اجتماعی علی دره زرشکی 305  
32 کارشناس اجتماعی علی اکبر دشتکی 254  

33

مسئول واحد تبلیغات

ابراهیم سلمانی

453

34

مسئول امور گردشگری

علیرضا ثواچه

113

35 سرپرست امور آموزش شهروندی حسین حاتمی    
36 کارشناس حراست حسین علی نیا 119  
37 کارشناس پیگیری های ویژه حوزه ریاست مجتبی شایق 117