چارت سازمان

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

عکس

1

رئیس سازمان

عباس ملا زینلی

-

2

قائم مقام سازمان ومعاون فرهنگی و اجتماعی

مصطفی زارع زاده

200

3

مدیر حوزه ریاست و کارشناس حقوقی و امور قراردادها

مجید شمشیری

115

4

کارشناس امور قراردادها

مجتبی جعفر پور

116

 

5

مسئول امور روابط عمومی

جواد کوراغلی

121

6

مسئول دفتر رییس سازمان

سید مصطفی حسینی مرام

101

 

7

مسئول امورتحقیق و توسعه

مهدی محسنی زاده

455

8

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی بانوان

بی بی زهرا حسینی

204

 

9

مسئول دبیرخانه ستاد مبشر غدیر

محمد باقر پارسائیان

-

10

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

مجتبی شایق

453

 

11

کارشناس برگزاری آموزش های شهروندی

سهیلا شکوفه

150

 

12

سرپرست اداره فرهنگی

احمد عظیمی فر

203

 

13

کارشناس فرهنگی

حجت عابدینی

202

 

14

کارشناس فرهنگی

علیرضا دشتی

-

 

15

مدیر آموزش شهروندی

حمید زارع

250

16

کارشناس اجتماعی

مجید رئیسی

255

 

17

کارشناس اجتماعی

حسین حاتمی

252

 

18

کارشناس اجتماعی

علی اکبر دشتکی

254

 

19

کارشناس اجتماعی

مسعود کارگر

-

 

20

معاون ورزشی

محمد فاضل یوسفی

300

21

رئیس اداره امور ورزشی

مهدی خضری

301

 

22

کارشناس ورزشی

حسین رحیمی

305

 

23

کارشناس ورزشی

علیرضا ارشادی فر

304

 

24

رئیس اداره امور مالی

حجت ابولی پناه

400

25

کارشناس امور مالی

محمد رضا کریمی

405

 

26

حسابدار

امیر زین العابدین

404

 

27

کارپرداز

حسین محرمی

401

 

28

کارپرداز

روح ا... طحان

403

 

29

حسابدار و امین اموال

امیر رضا پورآدینه

406

 

30

کارشناس امور درآمد

مریم مشک آبادیان

402

 

31

مسئول امور اداری

محمد رضا ربانی

450

32

کارشناس آموزش شهروندی

محمد صادق دشتی

152

 

33

مسئول امور دبیرخانه و اسناد

حمید رضا جعفری

451

 

34

سرپرست اداره اجتماعی

محمد فکر

350

35

مدیر واحد تبلیغات

محمد حسین ترکی

355

 

36

کارشناس تبلیغات

ابراهیم سلمانی

356

 

37

مسئول امور عمرانی

سید محمد رضا اعلایی

117

 

38

مدیر امور گردشگری

علیرضا ثواچه

113

39

کارشناس گردشگری

علی دره زرشکی

-