شورای سازمان

ابوالقاسم محی الدینی
شهرداریزد
حجت الاسلام محمد ناصرحیدری 
حجت الاسلام مجتبی صداقت
محسن حاجی سعید 
رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری ایران
عباسعلی میرحسینی
مربی سابق تیم ملی والیبال و مدیر عامل فعلی تیم والیبال شهداب یزد
دکتر بابک صابری
نویسنده و مترجم کتاب های کودک و نوجوان