شورای سازمان

 

 

جمال الدین عزیزی شهرداریزد
   
غلامعلی سفید رئیس شورای شهر
   
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
   
محسن حاجی سعید رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری ایران
   
 عباسعلی میرحسینی مربی سابق تیم ملی والیبال و مدیر عامل فعلی تیم والیبال شهداب یزد
   
دکتر بابک صابری نویسنده و مترجم کتاب های کودک و نوجوان