کتاب موثرترین رسانه برای ایجاد خلاقیت و افزایش قدرت تفکر است

کتاب موثرترین رسانه برای ایجاد خلاقیت و افزایش قدرت تفکر است

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با بیان این‌که عنوان پایتخت کتاب یکی از سوژه‌های زیباسازی فضای شهری است، گفت: کتاب موثرترین رسانه برای ایجاد خلاقیت فردی و افزایش قدرت تفکر است.

محمد صفدرپور در گفت و گو با خبرنگار ایسنا - منطقه یزد، با اشاره به برنامه و اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد در راستای زیباسازی بیش از پیش فضای شهری، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت فرهنگی و هنری هنرمندان بومی برای ساخت و جانمایی المان های شهری از جمله رویکردهای این سازمان برای سال جاری است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: فضاسازی و المان‌های شهری علاوه بر زیباسازی نقش مهمی در توسعه فرهنگ عمومی و آشنایی نسل جوان با مفاخر و ارزش‌ها دینی و مذهبی ایفا می‌کنند.

صفدرپور در ادامه اختصاص عنوان پایتخت کتاب به شهر میراث جهانی یزد را یکی از سوژه‌های مد نظر این سازمان برای زیباسازی فضای شهری دانست و گفت: خوشبختانه شهر یزد مهد عناوین مهم و افراد برجسته علمی و دینی زیادی است که هر کدام قابلیت المان سازی و فضاسازی محیطی دارند.

وی کتاب را حافظه بشریت عنوان و تصریح کرد: هیچ کدام از وسایل ارتباطی به اندازه کتاب نمی‌تواند عمق لازم در خلاقیت، اندیشه و تفکر انسان ها ایجاد کند به همین منظور نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی از جمله اقدامات در دستور کار شهرداری یزد برای زیباسازی فضای شهری قرار دارد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ترویج کتاب و کتاب خوانی را یکی از مهمترین رسالت دست‌اندرکاران فرهنگ و دانش جامعه دانست و بیان کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد سعی دارد به اندازه توان و در حوزه فعالیت خود با طراحی و نصب المان کتاب نسبت به نهادینه شدن فرهنگ کتاب در یزد اقدام کند.

صفدرپور با بیان این‌که انتخاب و نامگذاری یکی از میادین به نام کتاب از جمله اقدامات انجام شده و در دستور کار سیما و منظر است، خاطرنشان کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از مشارکت هنرمندان بومی برای ساخت المان کتاب حمایت می‌کند.

آدرس کوتاه :