• شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

رونمایی از دومین سایت شفافیت شهرداری های ایران توسط شهرداری یزد

رونمایی از دومین سایت شفافیت شهرداری های ایران توسط شهرداری یزد

به عنوان دومین شهر در ایران و به منظور تحقق نظارت مردم و ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب شهری، در جلسه علنی روز سیزدهم مرداد ماه شورای اسلامی شهر، رونمایی از سایت شفافیت شهرداری یزد  به انجام رسید.

در روز سیزدهم مرداد ماه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر سایت شفافیت شهرداری یزد به آدرس shafaf.yazd.ir  رونمایی شد.

در این سایت که برای تحقق نظارت مردم و ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب شهری ایجاد شده، بودجه شهرداری در سالهای 96 و 97، عملکرد سالانه، قراردادها، چارت تشکیلاتی شهرداری، فرایندها و مزایده ها و مناقصه ها بارگذاری شده است.

شهردار یزد در این جلسه تأکید کرد که شفاف سازی در یک بافت سنتی کار دشواری است و متأسفانه شهرداری های کشور ما از این سیستم سنتی زجر می کشند.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه شهرداری یزد پس از تهران، دومین شهری است که در زمینه شفاف سازی اقدام نموده و در گام اول هستیم و مسلماً آزمون و خطا داریم و شاید اطلاعات مان ناقص باشد، خواستار آن شد که این نهال را کمک کنیم تا خدای نکرده از همین ابتدا ابتر نماند.

وی با تبیین معنی واژه حکمرانی و استواری آن در مفهوم پاسخگو بودن در دو حوزه سیاست گذاری و اجرا گفت: حکمرانی خوب شهری بر اساس حرکت از مفهوم حکومت شهری به حکمرانی شهری، به دنبال فراهم ساختن بستری مناسب برای مشارکت همه ذی نفعان در اداره و توسعه پایدار شهری می باشد.

شهردار شهر تاریخی یزد، حکمرانی خوب شهری را در عبارتی دیگر، شیوه و فرایند اداره امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی به منظور نیل به شهری با کیفیت بالا تعریف نمود.

این مقام مسئول شفافیت را یکی از اصوا نه گانه حکمرانی شهری از نظر سازمان ملل معرفی کرد که اصول راهبردی برای حرکت پایدار و قابل ارتقاء در حوزه حکمرانی خوب شهری است.

جمالی نژاد در این رابطه بیان داشت: اگر شهروندان به طور نظام مند و مستمر در جریان تصمیم گیری ها و اطلاعات شهری نباشند، نگرش آن ها ارتقاء نیافته و مشارکت آنها شکلی ظاهری و نامتوازن می گیرد و سایر اصول به ویژه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی به خوبی اجرا نخواهد شد.

آدرس کوتاه :