گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات بانوان هفته پنجم

گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات بانوان هفته پنجم