گزارش تصویری اولین مسابقه دانشجویی D-coder با رویکرد آسیب های اجتماعی

گزارش تصویری اولین مسابقه دانشجویی D-coder با رویکرد آسیب های اجتماعی