ویژه برنامه اولین جشنواره تولیدات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

ویژه برنامه اولین جشنواره تولیدات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد 

 

 

حتما این برنامه را ببینید و بخندین خیلییییی خشه

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰ ساعت ۲۱

از صفحه اینستاگرام یزد فرهنگ  http://Instagram.com/yazdfarhang