همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی


همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی در روزپنج شنبه 2 آبان ماه ساعت ۶:۳۰  ازمیدان آزادی به سمت سالن شهید صدوقی برگزار میشود.