نماهنگ شوق دریا

نماهنگ شوق دریا 

 

 

??اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید
گویی زینب محزون ز سفر می آید ??

▪️ نماهنگ شوق دریا
◾️روایتی متفاوت از گروه سرود خورشید تابان یزد