مسابقه لب آهنگ

مسابقه لب آهنگ


مسابقه لب آهنگ

 مسابقه لب آهنگ

 هر هفته یک آهنگ را با خانواده گلتون لب آهنگ کنید و در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک بگذارید و یزد فرهنگ را حتما تگ کنید و به ادمین  @yazdfarhang ارسال کنید.
 آهنگ پیشنهادی، آهنگ بازخوانی شده جان مریم با موضوع کرونا