مسابقات هیجانی هفت رنگ

مسابقات هیجانی هفت رنگ


مسابقات هیجانی هفت رنگ

مسابقات هیجانی هفت رنگ به مناسبت دهه کرامت از تا ریخ 16 لغایت 23 تیرماه در پارکهای مختلف شهر جهانی یزد راس ساعت 21:30 برگزار میشود.