مراسم تجلیل از مسئولین و دست اندرکاران برگزاری اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی در یزد

مراسم تجلیل از مسئولین و دست اندرکاران برگزاری اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی در یزد


مراسم تجلیل از مسئولین و دست اندرکاران برگزاری اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی در یزد