مجموعه همایشهای "مدیریت نوآوری در توسعه کسب و کار"

مجموعه همایشهای "مدیریت نوآوری در توسعه کسب و کار"


مجموعه همایشهای "مدیریت نوآوری در توسعه کسب و کار"

مجموعه همایشهای "مدیریت نوآوری در توسعه کسب و کار"به مناسبت هفته جهانی کار آفرینی با موضوعات گردشگری خلاق، از ایده تا عمل در مسیر کارآفرینی  و بانوی کارآفرین  و کار آفرینی اجتماعی در روزهای چهارشنبه تا جمعه، 13الی 15 آدرماه  برگزار میشود که  علاقه مندان جهت ثبت نام با شماره 09132599057 تماس بگیرید