شورای عالی سیاست گذاری آموزش شهروندی شهرداری یزد تشکیل شد

شورای عالی سیاست گذاری آموزش شهروندی شهرداری یزد تشکیل شد


شورای عالی سیاست گذاری آموزش شهروندی شهرداری یزد تشکیل شد

شورای عالی سیاست گذاری آموزش شهروندی شهرداری یزد، متشکل از شهردار با سمت رئیس، مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل، معاونین و روسای سازمان های تابعه شهرداری یزد به عنوان اعضای این شورا تشکیل شد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ عباس ملازینلی، رئیس این سازمان به عنوان عضو و دبیر این شورا گفت: با توجه به اینکه آموزش شهروندی در حیطه وظایف سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی تعریف شده است، پیشنهاد شد که شورایی متشکل از شخص محترم شهرداری، معاونین و روسای سازمان های تابع تاسیس شود و تمامی فعالیت های حوزه آموزش شهروندی شهرداری یزد در این شورا مصوب و اجرا شود.

 

بدیهی است که تمامی واحد ها، سازمان ها و مناطق شهرداری یزد که موظف به انجام فعالیت های آموزش شهروندی هستند باید از طریق کمیته ویژه مربوط با شورای سیاست گذاری در ارتباط بوده و طرح ها، برنامه های پیشنهادی و اسناد راهبردی برای تصویب به این شورا ارسال نمایند.

 

شایان ذکر است کمیته آموزش شهروندی شهرداری یزد، با هدف آموزش و فرهنگ سازی مقوله های مختلفی از جمله اخلاق شهروندی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، ارتقای فرهنگ ترافیکی و ... در شهر یزد تشکیل شد.