رویداد شهرجهانی "شهر بدون پلاستیک"

رویداد شهرجهانی "شهر بدون پلاستیک"


رویداد شهرجهانی "شهر بدون پلاستیک"

رویداد شهرجهانی "شهر بدون پلاستیک" با حضور اعضای پنل "آقای سپنتا نیک نام، دکتر محمدرضا علمی، دکتر مهدی مختاری و دکتر فرهاد نژاد کورکی " و سخنرانان " خانم دکتر فخرالسادات خامسی، خانم ونوس عامری و آقای مهندس محمدرضا کوچک زاده " در روز چهارشنبه 26 تیرماه ساعت 19 در بلوار دانشجو، اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد برگزار میشود.