دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد


دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد


در جلسه‌ای عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، محمد صلواتی رئیس سازمان آرامستان های شهرداری یزد و کیاست فر روابط عمومی این سازمان به بحث و تبادل‌نظر پیرامون مسائل مختلف و شیوه تعامل و همکاری بیشتر دو سازمان پرداختند.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون ساختار آرامستان های یزد و خدمات این سازمان مردم، به بیان برخی مشکلات موجود در این مجموعه پرداخت و تصریح کرد: فضای ضعیف بصری و فرهنگی اجتماعی آرامستان ها، وجود دید نامناسب نسبت به شغل غسال‌ها که باعث کمبود نیروی غسال شده و ضعف‌های اجتماعی که در خصوص وجود دارد ازجمله این معضلات است که برای حل آن ها باید از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی شهر بهره گرفت.

صلواتی همچنین با درخواست همکاری از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و فضاسازی آرامستان ها از کارشناسان فرهنگی و اجتماعی این سازمان دعوت کرد تا با ارائه راهکارها و نظرات خود در عرصه فضاسازی و بهبود کیفیت خدمات و فعالیت‌ها آرامستان ها تعاملات سازنده داشته باشند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد نیز با تأکید بر لزوم همکاری بیشتر و عمیق دو سازمان در حوزه آموزش شهروندی و رفتار اجتماعی و زمینه‌سازی در راستای تغییر نگرش مردم نسبت به معضلات مطرح‌شده، برای همکاری و تعاملات بیشتر با سازمان آرامستان های شهرداری یزد قول مساعدت داد.