جشن سیار نوروزی در زندان اسکندر برگزار شد

جشن سیار نوروزی در زندان اسکندر برگزار شد


جشن سیار نوروزی در زندان اسکندر برگزار شد

جشن سیار نوروزی در زندان اسکندر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد جشن های سیار نوروزی که هر شب در نقاط  مختلف شهر برگزار می گردد ، شب گذشته با استقبال میهمانان نوروزی در زندان اسکندر برگزار شد.

جدول برگزاری جشن های نوروزی