تقدیر از همکاری و نقش موثر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برگزاری انتخابات

تقدیر از همکاری و نقش موثر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برگزاری انتخاباترئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان یزد از همکاری صمیمانه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر برای شهروندان یزدی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ مصطفی سالاری فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان یزد با تاکید برهمکاری و هماهنگی و هم دلی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از زحمات محمدرضا پیرنیا مدیرعامل این سازمان در کمیته فضاسازی شهری با محوریت فرهنگسازی انتخابات و هم چنین ایجاد شور انتخاباتی در مردم تقدیر و تشکر کرد.