تجلیل از رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به واسطه توسعه و حمایت از ورزش معلولین و جانبازان

تجلیل از رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به واسطه توسعه و حمایت از ورزش معلولین و جانبازان


تجلیل از رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به واسطه توسعه و حمایت از ورزش معلولین و جانبازان

تجلیل از رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به واسطه توسعه و حمایت از ورزش معلولین و جانبازان


به واسطه توسعه و حمایت ورزش معلولین و جانبازان در استان یزد از رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، ، مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان یزد با حضور بهمن نیک‌خو نایب‌رئیس و کشاورز نوری معاون امور استان‌های فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین کشور و همچنین علی‌محمد عطابخش رئیس هیئت، عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و مسعود شریعتی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد.

در این مجمع از عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و همچنین سیدحسین سیدعربی و مهدی خضری مشاور و رئیس اداره ورزش این سازمان به واسطه فعالیت ها و تلاش های خالصانه در زمینه توسعه و حمایت از  ورزش های جانبازان و معلولین استان یزد، تجلیل به عمل آمد.