بهره برداری از مجموعه ورزشی تفریحی در محله کوی توحید تا پایان سال آینده

بهره برداری از مجموعه ورزشی تفریحی در محله کوی توحید تا پایان سال آینده


بهره برداری از مجموعه ورزشی تفریحی در محله کوی توحید تا پایان سال آینده

 
 اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد ضمن بازدید از پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از ساخت مجموعه ورزشی تفریحی به مساحت ۲۵۰۰متر مربع در محله کوی توحید بازدید کردند. این مجموعه قرار است  تا پایان سال آینده از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به بهره برداری برسد.
ابوالفضل کشفی مدیر منطقه ۲ شهرداری یزد درباره این پروژه اظهار کرد: با تعیین تکلیف مالکیت زمین، با موافقت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری،  فاز اول اجرایی این مجموعه شامل اجرای زمین ورزشی و سکوها تا چند روز دیگر اجرایی خواهد .
وی با بیان اینکه پیمانکار این پروژه انتخاب شده است، بیان کرد: این مجموعه به درخواست اهالی محل احداث می شود و شامل دو زمین ورزشی، سکو ، رختکن و  سرویس بهداشتی است.
وی تاکید کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  شهرداری یزد متولی بهره برداری از این پروژه است که امیدواریم تا پایان سال آینده شاهد این امر باشیم.