بسته هاي حمايتي جلسات خانگي قرآن كريم+فرم

بسته هاي حمايتي جلسات خانگي قرآن كريم+فرم


بسته هاي حمايتي جلسات خانگي قرآن كريم+فرم

فرهنگسراي قرآن و عترت عليهم السلام در راستاي تريج فرهنگ قرآني در نظر دارد به جلسات خانگي قرآن كريم بسته هاي حمايتي اهدا نمايد.

مديران اين جلسات مي توانند همه روزه تا پايان شهريور به فرهنگسراي قرآن و عترت عليهم السلام مراجعه نمايند.

تلفن فرهنگسراي قرآن و عترت عليهم السلام: 6206140

 

 

تصوير فرم دبیر خانه ستاد ساماندهی جلسات خانگی قرآن کریم: