اولین نشست هماهنگی برگزاری ششمین المپیاد ورزشی محلات برگزار شد.

اولین نشست هماهنگی برگزاری ششمین المپیاد ورزشی محلات برگزار شد.


اولین نشست هماهنگی برگزاری ششمین المپیاد ورزشی محلات برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد:
کم تحرکی سلامت روحی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند
 
اولین نشست هماهنگی برگزاری ششمین المپیاد ورزشی محلات با حضور عباس ملازینلی رئیس و کارشناسان ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و همچنین جمعی از روسا و رابطین هیئت های ورزشی شهرستان و استان یزد برگزار شد.
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این نشست ضمن تشریح فعالیت های این سازمان در حوزه های پنج گانه نرم افزاری در مجموعه شهرداری، عنوان کرد: دستگاه های متناظری در استان در حال فعالیت حرفه ای در هریک از حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، آموزش شهروندی و یا گردشگری می باشند اما سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری همواره می کوشد در کف قاعده هرم جامعه و در بین آحاد مردم کار کند؛ به طور مثال در حوزه ورزش ما نگاه قهرمان پروری نداریم اما بیشتر نگاه ما این است که تمامی اقشار مختلف جامعه ورزش را در دستور زندگی خود قرار دهند و به صورت متداوم به آن بپردازند.
وی در ادامه با تاکید بر نقش ورزش در سلامت جامعه، عنوان کرد: من از شما بزرگان می خواهم ارتباط و تعامل خودتان را با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری حفظ کرده و ارتقا بخشید تا بتوانیم با هم دست مردمی را که با ورزش بیگانه اند به سهم خودمان بگیریم و با ورزش آشتی دهیم چراکه بی تحرکی و کم تحرکی نه تنها سلامت جسمانی بلکه سلامت روحی و اجتماعی جامعه را نیز تهدید می کند.
ملازینلی در آخر خاطرنشان کرد: ترویج ورزش در محلات علاوه بر تامین سلامتی خانواده ها، موجب همگرایی، نشاط، اخلاق و همدلی اعضای خانواده می شود. این فعالیت ورزشی دقیقا با فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی و گردشگری در هم تنیده شده است و بدین معناست که هیچ مرز مشخصی میان این فعالیت ها نیست.