استفاده از پل های عابر پیاده جهت آموزش فرهنگ شهروندی

استفاده از پل های عابر پیاده جهت آموزش فرهنگ شهروندی


استفاده از پل های عابر پیاده جهت آموزش فرهنگ شهروندی

بسمه تعالی

استفاده از پل های عابر پیاده جهت آموزش فرهنگ شهروندی

همزمان با احداث پل های عابر پیاده جدید در میادین امام حسین(ع) ، شهید باهنر، معلم و شهدای محراب سازمان فرهنگی ورزشی نیز به عنوان متولی آموزش و ترویج فرهنگ شهروندی اقدام به نصب بنرهایی با مضامین فرهنگی و آموزشی  بر روی این پل ها نمود.

روابط عمومی این سازمان در نظر دارد تا از این پس استفاده بیشتری از فضاهای عمومی شهر برای ترویج و تبلیغ آموزه های فرهنگی مذهبی بنماید.