(گزارش تصویری) گروه سرود گلبانگ در مسجد جامع

(گزارش تصویری) گروه سرود گلبانگ در مسجد جامع