(گزارش تصویری) نمایش "رو سیاه" در میدان خان

(گزارش تصویری) نمایش "رو سیاه" در میدان خان


(گزارش تصویری) نمایش "رو سیاه" در میدان خان

نمایش "رو سیاه " از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در ایام نوروز هر روز از ساعت 10 الی 12 در میدان خان روبروی گنجینه فرهنگ  وهنر اجرا می گردد.