(گزارش تصویری) جشن عروسکی و قصه گویی در زندان اسکندر

(گزارش تصویری) جشن عروسکی و قصه گویی در زندان اسکندر


(گزارش تصویری) جشن عروسکی و قصه گویی در زندان اسکندر

جشن عروسکی و قصه گویی از سری برنامه های بهار ترمه و ترنج  سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در محل زندان اسکندر یزد برگزار شد.