(تصاویر) برگزاری اولین یادواره شهید زرتشتی

(تصاویر) برگزاری اولین یادواره شهید زرتشتی