"بافت گردی" خبرنگاران و مسئولان شهری یزد

"بافت گردی" خبرنگاران و مسئولان شهری یزد

به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد؛ 
 
"بافت گردی" خبرنگاران و مسئولان شهری یزد
 
 
با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، جمعی از اهالی رسانه و مطبوعات در همراهی با  شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد در آیین بافت گردی خبرنگاران، شرکت و ضمن بازدید از مناطق تاریخی شهر، به بررسی و طرح انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.
شایان ذکر است قنات جهانی زارچ، آسیاب وزیر، خانه باران، خانه لاری ها و حسینیه کوشکنو از جمله ابنیه و مناطقی تاریخی بود که مورد بازدید خبرنگاران و مسئولان شهری قرار گرفت.