یلدای مهربانی

یلدای مهربانی


یلدای مهربانی

 یلدای مهربانی ویژه بانوان در روز  پنجشنبه ۲۸ آذرماه ساعت ۹:۳۰ صبح در زندان مرکزی یزد برگزار میشود.