یك مدیر انگیزه ساز باشید

یك مدیر انگیزه ساز باشید


یك مدیر انگیزه ساز باشید

یك مدیر برای موفقیت خود و سازمانی كه در آن خدمت می‌كند باید در افراد خود ایجاد انگیزه كند. تا افراد در شرایط متفاوت كاری با دلسوزی عمل كنند. در همین راستا نكاتی كاربردی را خدمت مدیران ارجمند عرض می‌كنیم.

1ــ با كارمندان خود به خوبی رفتار كنید.

مدیران باید با زیر دستان خود به بهترین نحو برخورد كنند. و همانطور كه حریم‌ها را حفظ می‌كند با آنان برخوردی دوستانه داشته باشد. كارمندان همیشه مدیری می‌خواهند كه آنها را با درایت و درك زیر دستان رهبری كند. برای ایجاد چنین حسی كارهای ساده ای می‌توانید انجام دهید. مثلاً افراد را با اسم كوچك صدا كنید. درباره خانواده آنها صحبت كنید حتی می‌توانید درباره رضایت آنها از وضعیت زندگی و رفاه بپرسید به طوری كه احساس تعلق را در پرسنل خود افزایش دهید.

2ــ مانند یك برنده فكر كنید.

یك مدیر باید بتواند با دو موقعیت برخورد كند این دو موقعیت عبارتند از «برد» و «باخت». كاری كه باید بكنید این است كه در همه شرایط حتی زمانیكه همه چیز علیه شماست مانند یك برنده فكر كنید. لازم است كه خود را با همه تجهیزاتی كه یك برنده  دارد مجهز كنید. همیشه به یاد داشته باشید كه برد و باخت در داخل یك سیكل قرار دارند. اگر مدت زیادی است كه شكست خورده اید اكنون وقت بردن شماست!

3ــ تفاوت‌ها را دریابید.

كارمندان در یك سازمان با یكدیگر تفاوتهای مختلفی دارند. یك رفتار شما ممكن است برای كارمندی انگیزاننده و برای كارمند دیگر دلسرد كننده باشد. طبیعت افراد را دریابید تا در ایجاد انگیزه در تك تك افراد موفق باشید.

4ــ اهداف و پروژه‌های واقع گرایانه تعریف كنید.

اهداف و پروژه‌های متوسطی ایجاد كنید. اگر پروژه ای كه برای كارمندان تعریف می‌كنید سخت و دشوار یا بسیار عظیم باشد از همان ابتدا در آنها احساس غیر قابل اجرا بودن را در آنها ایجاد می‌كنید. هدف شما باید به گونه ای ایجاد یا به اهداف كوچكتر تقسیم شود كه از نظر پرسنل انجام شدنی به نظر برسد. بعد از دست یافتن به هدف اكنون پروژه ای كمی بزرگتر تعریف كنید.

5ــ از بی انگیزگی جلوگیری كنید.

یكی از وظایف مدیران ایجاد انگیزه برای زیر دستان است. با توجه به شغل مدیر گاهی مجبور می‌شود افرادی را تنبیه یا جریمه كند. این عمل ممكن است باعث رنجش كارمند شده، كه می‌تواند در كارایی نیروی كار تأثیر منفی بگذارد. بنابراین باید بسیار دقت شود كه جریمه و تنبیه به عنوان یك تكنیك كنترلی استفاده می‌شود و نباید سبب ایجاد بی انگیزگی در نیروی كار شود.

6ــ افزایش دستمزد و تغییرات كوچك در كار

برای اینكه افراد را در انجام امور محوله مؤثرتر به كار گیرید روال یكنواخت كار را بشكنید می‌توانید كمی به وظایف فرد اضافه كنید یا تغییرات كوچكی در سیستم كاری او ایجاد كنید. حتی پیشنهادات بسیار كوچك مدیر می‌تواند ارزشمند واقع شود. یكی دیگر از كارهایی كه می‌توانید بكنید افزودن دستمزد كاركنان است.

7ــ پاداش غیر مالی بدهید.

پاداشهای پولی همیشه كارساز واقع می‌شود. ولی پاداش‌های غیر مادی هم به همان اندازه كارساز هستند. یك تشكر كوچك، یك تقدیر نامه، یا چند كلمه ستایش از كارمند می‌تواند بسیار مفید باشد.