یزد یادگاری ماندگار "آسیاب آبی وزیر"

یزد یادگاری ماندگار "آسیاب آبی وزیر"


یزد یادگاری ماندگار "آسیاب آبی وزیر"

آسیاب آبی وزیر یکی از زیباترین آسیاب های یزد می باشد.


آسیاب عبارتست از مجموعه تأسیساتی که در دل زمین و یا در سطح آن قرارداشته ، از اختلاف ارتفاع آب بهره جسته و جریان آب با برخورد به پره های چوبی ، صفحه سنگی مدور و سایر تجهیزات جانبی دیگر را به حرکت درآورده و گندم را به آرد تبدیل می نموده است . در گذشته آرد موردنیاز اهالی فلات مرکزی کشور عمدتا از این طریق فراهم می شده است.
دالان ورودی به این  آسیاب با عرض ۳ الی ۴ متر به صورت شیبدار بگونه ای طراحی شده که عبور و مرور الاغ و شتر به محل آسیاب را تسهیل نماید . به این ترتیب گندم به انتهایی ترین نقطه دالان که آسیاب در آن واقع بوده منتقل شده و پس از تبدیل به آرد به کمک حیوانات و با استفاده از مسير شيبدار به سطح زمين حمل می شده است . دیواره ها و سقف دالان از آجر با بند کشی سفید خراسانی مفروش شده است و ارتفاع آن از سقف حدود ۴ متر می باشد.
در کناره صحن ، چاهی کم عمق بر سر راهرو قنات بمنظور تأمین آب شرب انسانها و چارپایان احداث گردیده است . در محل غرفه ها درچهار ضلع صحن اطاقک هایی جهت آسیابان ، کارگران و مراجعین ساخته اند و کف غرفه ها با سنگ کوهی مفروش شده است. صحن آسیاب از دو طبقه تشکیل می شود که در طبقه پایین ، سنگ آسیاب قرارگرفته و طبقه دوم جهت دسترسی آسیابان به محل تنوره و سایر سازه های مرتبط درنظرگرفته شده است.
در انتها، این دو شاخه در یک تراز به هم می رسند و در یک آب راه مسیر خود را به طرف زارچ ادامه می دهند.
آب مورد نیاز جهت آسیاب وزیر از قنات تاریخی زارچ تامین می شود که این قنات به همراه تمام سازه های آبی متصل  به قنات زارچ به ثبت جهانی رسیده است.
آسیاب وزیر در دل بافت تاریخی در خیابان سیدگلسرخ - محله کوشک نو شهر یزد قرار دارد و همچنین  فاصله بسیار اندکی از بناهای تاریخی چون دروازه کوشک نو ، برج و باروی شهر یزد ،خانه لاریها ،زندان اسکندر و .... دارد.