گزارش تصویری "همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرو ولادت امام موسی کاظم(ع)"

گزارش تصویری "همایش دوچرخه سواری به مناسبت عیدسعیدغدیرو ولادت امام موسی کاظم(ع)"