گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات گوشه ای از مسابقات هفته چهارم آقایان

گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات گوشه ای از مسابقات هفته چهارم آقایان