گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات بانوان هفته پنجم

گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات بانوان هفته پنجم


گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، گوشه ای از مسابقات بانوان هفته پنجم