گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، مسابقات هفته دوم، آقایان و بانوان

گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، مسابقات هفته دوم، آقایان و بانوان


گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، مسابقات هفته دوم، آقایان و بانوان