گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، مسابقات جودو، شطرنج،دو و میدانی اقایان و بانوان

گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، مسابقات جودو، شطرنج،دو و میدانی اقایان و بانوان


گزارش تصویری هفتمین المپیاد ورزشی محلات، مسابقات جودو، شطرنج،دو و میدانی اقایان و بانوان