گزارش تصویری حضور خدام حرم حضرت معصومه(س) در آسایشگاه سالمندان مهریز- قسمت دوم

گزارش تصویری حضور خدام حرم حضرت معصومه(س) در آسایشگاه سالمندان مهریز- قسمت دوم