گزارش تصویری حضور خدام حرم حضرت معصومه(س) درمسجد فرط دیدار با آیت الله مدرسی قسمت چهارم

گزارش تصویری حضور خدام حرم حضرت معصومه(س) درمسجد فرط دیدار با آیت الله مدرسی قسمت چهارم


گزارش تصویری حضور خدام حرم حضرت معصومه(س) درمسجد فرط دیدار با آیت الله مدرسی قسمت چهارم