گزارش تصویری جشن بزرگ غدیر " پارک کوهستان "

گزارش تصویری جشن بزرگ غدیر " پارک کوهستان "