گزارش تصویری جشن بزرگ عید غدیر " میدان شهدای حج امامشهر"

گزارش تصویری جشن بزرگ عید غدیر " میدان شهدای حج امامشهر"


گزارش تصویری جشن بزرگ عید غدیر " میدان شهدای حج امامشهر"