گزارش تصویری جشن انقلاب ویژه کودکان تالاسمی، ۲۴ بهمن ماه، دربیمارستان شهید صدوقی ره

گزارش تصویری جشن انقلاب ویژه کودکان تالاسمی، ۲۴ بهمن ماه، دربیمارستان شهید صدوقی ره


گزارش تصویری جشن انقلاب ویژه کودکان تالاسمی، ۲۴ بهمن ماه، دربیمارستان شهید صدوقی ره