گزارش تصویری جشن انقلاب ویژه کودکان تالاسمی، ۲۴ بهمن ماه، دربیمارستان شهید صدوقی ره

گزارش تصویری جشن انقلاب ویژه کودکان تالاسمی، ۲۴ بهمن ماه، دربیمارستان شهید صدوقی ره