گزارش تصویری جشنواره فرهنگی ورزشی در کانون اصلاح و تربیت

گزارش تصویری جشنواره فرهنگی ورزشی در کانون اصلاح و تربیت


گزارش تصویری جشنواره فرهنگی ورزشی در کانون اصلاح و تربیت

 
 
 جشنواره فرهنگی ورزشی فراغت اقایان باورزش ویژه مددجویان وسربازان وظیفه کانون اصلاح وتربیت گرامیداشت ایام الله دهه فجر ودومین کنگره ۴۰۰۰شهید استان بامشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد  هیات انجمن های ورزشی شهرستان یزد، هیات همگانی شهرستان یزد
 
 باحضور اقای نارگانی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان یزد  دکتر صاحبی رئیس کانون اصلاح وتربیت، سیدعربی رئیس هیات انجمن های ورزشی شهرستان یزد، صالحی رئیس اداره فرهنگی اداره کل زندانها، مسعود اخوندی مسئول تربیت بدنی اداره کل زندانها وصابری مسئول کمیته دارت شهرستان یزد درمحل کانون اصلاح وتربیت برگزار شد درپایان به سه تیم اول تاسوم جوایزی اهدا شد.