گزارش تصویری - تعزیه گروه راویان عطش به مناسبت شهادت امام صادق (ع)

گزارش تصویری - تعزیه گروه راویان عطش به مناسبت شهادت امام صادق (ع)