گزارش تصویری بازدید از مجتمع فرهنکی کربلا در راستای طرح هر حسینیه یک فرهنگسرا

گزارش تصویری بازدید از مجتمع فرهنکی کربلا در راستای طرح هر حسینیه یک فرهنگسرا