گزارش تصویری ایستگاه مهربانی

گزارش تصویری ایستگاه مهربانی


گزارش تصویری ایستگاه مهربانی

جمع آوری کمکهای غیر نقدی مردم مهربان یزد به هموطنان عزیز در مناطق سیل زده جنوب کشور