گزارش تصویری از همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز بانکداری اسلامی با حمایت مالی بانک قرض الحسنه رسالت و صندوق کارآفرینی امید

گزارش تصویری از همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز بانکداری اسلامی با حمایت مالی بانک قرض الحسنه رسالت و صندوق کارآفرینی امید