گزارش تصویری از همایش تجلیل از مادران و همسران شهداءبا عنوان (مادران آسمانی)