گزارش تصویری از فضا سازی شهری به مناسبت هفته حجاب و عفاف