گزارش تصویری از فضا سازی در میدانها به مناسبت ایام شهادت حضرت علی (ع)

گزارش تصویری از فضا سازی در میدانها به مناسبت ایام شهادت حضرت علی (ع)