گزارش تصویری از جشن عید بندگی در پارک کوهستان یزد

گزارش تصویری از جشن عید بندگی در پارک کوهستان یزد